"Lớp học Ohisama"- "Lớp học Hiyoko" dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

"Lớp học Ohisama"- "Lớp học Hiyoko" dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

NPO Houjin Kani Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Đi đến trang Web

Trung tâm Phúc lợi người lao động thành phố Kani (L port Kani)
〒509-0249 Gifu ken Kani shi Himegaoka 1-3
Có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

●Lớp học Ohisama
Dạy tiếng Nhật, lối sống tập thể dành cho trẻ trong độ tuổi mẫu giáo chưa đi học ở trường, nhằm giúp trẻ hòa nhập với nhà trẻ, mẫu giáo.
● Lớp học Hiyoko
Dạy tiếng Nhật, quy tắc trong trường học giúp trẻ ở độ tuổi mẫu giáo nhưng chưa từng học ở trường mẫu giáo có hành trang chuẩn bị vào lớp 1.
Nội dung lớp học: hội thoại, thủ công, âm nhạc, nhảy, chơi ở ngoài trời, chơi theo nhóm,…

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Trẻ em trước khi vào lớp 1

Học kỳ

Lớp học Hiyoko chỉ có kỳ học từ tháng 10 đến tháng 3

Ngày / giờ

●Lớp học Ohisama
thứ 2, thứ 3, thứ 5, thứ 6
9:30~12:00

●Lớp học Hiyoko
thứ 2, thứ 3,Thứ 4, thứ 5, thứ 6
9:30~15:00

Học phí vv..

■Học phí 
5,000 yen/tháng
■Hội phí
3,000 yen/năm

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1 lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Khác

Nội dung

Lớp học Ohisama và Lớp học Hiyoko là lớp học dạy tiếng Nhật và cách sinh hoạt để trẻ em người nước ngoài không theo học mẫu giáo, nhà trẻ ở Nhật đang sống ở địa phương có thể hòa nhập và theo học thuận lợi ở các nhà trẻ, mẫu giáo hay trường cấp 1. Chúng tôi sẽ cùng với các tình nguyện viên theo dõi từng bước, giúp từng trẻ nhanh chóng hòa nhập.

Lời nhắn

Đây là lớp học dành cho các trẻ em muốn vào học tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học của Nhật.
Chúng tôi hoạt động theo hình thức gần giống nhà trẻ, trường mẫu giáo. Chúng tôi sẽ luyện tập để trẻ có thể giao tiếp với giáo viên và bạn bè bằng tiếng Nhật.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Có điều kiện (xin hãy trao đổi ở từng hoạt động)

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Tình nguyện viên hỗ trợ việc học
※Cần đăng ký làm tình nguyên viên của Hiệp hội.
Có tiền cám ơn.