Preparation guidance para sa mga pre -school na bata "Ohisama classroom" / "Hiyoko classroom" 「NPO Kani International Exchange Association」 - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Preparation guidance para sa mga pre -school na bata "Ohisama classroom" / "Hiyoko classroom" 「NPO Kani International Exchange Association」

NPO Kani International Exchange Association

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Sa opisyal na homepage

●〒509-0249
   Gifu ken Kani shi Hime Kaoka 1-3
   Kani City Kinrō-sha Sōgō Fukushi Center (L Port Kani)
   (may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Ohisama Classroom
  Kadalasan ay mga batang nasa 3 hanggang 6 na taong gulang na bata na wala pa sa Kindergatenay natututo ng wikang Hapon (Japanese) at matututong makisalamuha sa ibang tao na may layuning pumasok sa Kindergarten o Nursery School.

Hiyoko Classroom
   Mga batang nasa Preschool matututo ng wikang Hapon (Japanese) at mga tuntunin ng buhay sa paaralan bilang paghahanda sa pagpasok sa elementarya.

   Mga nilalaman ng klase: Paggawa, musika, sayaw, paglalaro sa labas, paglalaro ng grupo, atbp.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Mga batang nasa preschool (preparasyon para sa Elemetary school)

Panahon

Hiyoko Class ay mula Oktubre hanggang Marso lamang

Araw / Oras

Ohisama Classroom
    Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes
    9:30~12:00

Hiyoko Classroom
    Lunes, Martes,Miyerkules,Huwebes, Biyernes
    9:30~15:00

Mga Bayad atbp

  Participation Fee
     ¥5000 / buwan

  Membership Fee 
      ¥3,000 / taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Classroom-style(1 class)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/At iba pa

Introduksyon ng Aktibidad

Ang Ohisama Classroom・Hiyoko Classroom ay nagbibigay ng pagtuturo sa wikang Hapon at patnubay sa pamumuhay upang matulungan ang mga preschooler na naninirahan sa lokal na lugar na konektado sa mga foreign roots upang maayos na makapag-enroll sa mga kindergarten, nursery school, at elementarya. Kasama ang aming mga boluntaryong tagasuporta, nagsusumikap kaming pataasin ang magagawa ng bawat bata, habang pinahahalagahan ang maliliit na hakbang.

Mensahe

Isa itong silid-aralan kung saan nag-aaral ang mga batang gustong pumasok sa Japanese kindergarten, nursery school, at elementarya.
  Ang mga aktibidad ay isinasagawa sa istilong katulad ng mga kindergarten at nursery school.
  Magsasanay upang makapagsalita ng wikang Hapon sa iyong mga kaibigan at guro.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

May mga kundisyon (mapag-uusapan depende sa aktibidad)

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

May mga honorarium・kinakailangan ng paunang pagpaparehistro ng mga boluntaryo