Satsuki classroom "NPO Kani International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Satsuki classroom "NPO Kani International Exchange Association"

NPO Kani International Exchange Association

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Sa opisyal na homepage

〒 509-0214
Kani City General Hall (Sōgō Kaikan) 1F
1-5Hiromi, Kani City
15 minutong lakad mula sa istasyon ng “Shin -Kani”  “Hiromi Line” /  JR “Kani”
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Para sa mga batang may foreign roots na higit sa 15 taong gulang na nakatira sa Kani City, nagbibigay kami ng pagsulong (advancement) para makapasok sa mataas na paaralanSenior High School.
Ang mga batang kagagaling lang sa kanilang bansa at mga batang nagtapos sa Junior High School ay nag-aaral ng Japanese para sa pagsusulit.

Nilalaman ng klase: Japanese, Mathematics, at Kanji

Target / Pamantayan sa Paglahok

Mga batang may foreign roots na mahigit 15 taong gulang na nakatira sa Kani City

Araw / Oras

Lunes     (10:00~16:00)
Martes    (10:00~16:00)
Huwebes(10:00~16:00)
Biyernes (10:00~16:00)

Mga Bayad atbp

■Bayad sa Paglahok
  ¥5,000 / buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Classroom-style

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Kinakailangan kumunsulta

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!
Kinakailangan ang pagpaparehistro ng boluntaryo sa aming organisasyon. May kaunting pabuya.