Satsuki classroom Senior HS entrance support "NPO Kani International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Satsuki classroom Senior HS entrance support "NPO Kani International Exchange Association"

NPO Kani International Exchange Association

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Sa opisyal na homepage

〒509-0214
 Gifu ken Kani shi Hiromi 1-5   
 Kani City General Hall (Sōgō Kaikan) 1F
 15 minutong lakad mula sa istasyon ng “Shin -Kani”  “Hiromi Line” /  JR “Kani”
  (may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Para sa mga batang may foreign roots na higit sa 15 taong gulang na nakatira sa Kani City, nagbibigay kami ng pagsulong (advancement) para makapasok sa mataas na paaralanSenior High School.
Ang mga batang kagagaling lang sa kanilang bansa at mga batang nagtapos sa Junior High School ay nag-aaral ng Japanese para sa pagsusulit.

Nilalaman ng klase: Japanese, Mathematics, at Kanji

Target / Pamantayan sa Paglahok

Mga batang may foreign roots na mahigit 15 taong gulang na nakatira sa Kani City

Araw / Oras

Lunes     (10:00~16:00)
Martes    (10:00~16:00)
Huwebes(10:00~16:00)
Biyernes (10:00~16:00)

Mga Bayad atbp

■ Bayad sa paglahok
¥5,000  / bawat buwan

■ Bayad sa pagiging miyembro
¥3,000  / bawat taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Classroom-style

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Kinakailangan kumunsulta

Mensahe

Ang silid-aralan na ito ay sumusuporta sa mga batang may foreign roots upang bumuo ng isang mas magandang kinabukasan sa Japan. Bagama’t ang silid-aralan ay nakatuon sa mga pagsusulit sa pagpasok sa Senior high school, ang mga mag-aaral ay aktibong nakikilahok sa edukasyon sa karera (mga workshop sa komunikasyon, mga camp, atbp.) at mga aktibidad sa komunidad, na nag-uudyok sa kanila na matuto.

   Kapag narinig mo ang tungkol sa mga pagsusulit sa pasukan sa Senior high school, malamang na isipin mo na mahirap ang nilalaman, ngunit nag-aalok din kami ng mga klase na nagtuturo ng mga pangunahing Japanese gamit ang hiragana at katakana, kaya mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!
Kinakailangan ang pagpaparehistro ng boluntaryo sa aming organisasyon. May kaunting pabuya.