After school Kibou classroom "NPO Kani International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

After school Kibou classroom "NPO Kani International Exchange Association"

NPO Kani International Exchange Association

 

電話番号0574-60-1200

メールアドレス

npokiea@ma.ctk.ne.jp

Sa opisyal na homepage

〒509-0203
  Gifu ken Kani shi Shimoedo 1185-7
  Kani Multicultural Center Frevia
  (2 minutong lakad mula sa Shin -Kani Station Meitetsu Hiromi Line,
   2 minutong lakad mula sa Kani Station JR Taita Line)
  (may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Learning support class para sa elementarya at junior high school na itinuro ng mga boluntaryo. Gumagamit ang mga tagasuporta ng malumanay na wikang Hapon (Yasahii Nihongo) upang matutunan ang kakulangan ng pang-unawa sa paksa ng pag-aaral kung saan sila naka tala (enroll).

① Online 
    Gamit ang Zoom / Google jamboard upang magbigay ng suporta sa pamamagitan ng pag fill-up sa mga print na inihanda ng mga supporters.
One-on-one na gabay na nag-uugnay sa tahanan at mga tagasuporta. Kinakailangan ang isang Wi-Fi environment para sa  tablet device na maaaring i-input ang isang panulat (Pen)

② Face -to -Face
    Pangunahing nagbibigay kami ng gabay upang palalimin ang iyong pag-unawa sa homework at malayang pag-aaral (independent learning). Gabay sa maliit na grupo.

Panahon

Sa pagtatapos ng Fiscal Year, kumpirmahin kung magpapatuloy o hindi, at muling magpatala (enroll) para sa susunod na Fiscal Year.

Araw / Oras

[Mag-aaral sa elementarya] Martes  Huwebes (17:00 hanggang 18:00)

[Junior High School student] Martes  Huwebes (18:30 hanggang 20:00)

Mga Bayad atbp

■ Bayad sa pagpasok  
 ¥2,000 /buwan (Elementarya)   
 ¥4,000 /buwan (Junior High School)

■ Bayad sa Materyal  
    Aktwal na gastos * Kapag hindi sapat ang mga kagamitan sa pagtuturo sa paaralan

■ Membership fee
    ¥3,000  / taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Mga nasa Elementarya・Junior High School

Mensahe

Ito ay isang klase ng suporta sa pag-aaral para sa mga batang konektado sa foreign countries. Nagbibigay kami ng patnubay na malapit sa mga pangangailangan ng mga bata, upang mailipat nila mula sa “Nahihirapan ako o hindi ko naiintindihan” patungo sa “Nagagawa ko na o naiintindihan ko na” ang nilalaman ng pag-aaral na naaayon sa nilalaman ng klase sa paaralang kanilang pinapasukan. Sinusuportahan namin ang pagnanais ng mga bata na mag-aral habang pinahahalagahan ang mga ngiti sa kanilang mga mukha kapag nagagawa nila ang mga bagay sa kanilang sarili. Sabay tayong mag-aral! Makakatanggap din ang mga boluntaryo ng madaling maunawaang pagtuturo na nakabatay sa Japanese. Hindi ba’t ang iyong mga kapatid na may kaugnayan sa ibang bansa ay makikibahagi rin sa pagboboluntaryo?!

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

【Pagbisita ng Mag-aaral】
Pagkatapos mag-apply, maaaring makaramnas ng mga klase sa trial period

【Pagbisita ng mga Supporters】
Mayroong panahon ng pagsasanay pagkatapos ng pamamaraan ng pagpaparehistro.

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!
Kinakailangan ang pagpaparehistro ng boluntaryo sa aming organisasyon. May kaunting pabuya.