Lớp học tiếng Nhật Hiroba tại Nakatsugawa - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật Hiroba tại Nakatsugawa

Phòng hợp tác cư dân thành phố Nakatsugawa

電話番号0573-66-1111

メールアドレス

kyodo@city.nakatsugawa.lg.jp

Đi đến trang Web

Nakatsugawa-shi HITO-MACHI TERASU
〒508-0038 Nakatsugawa-shi, Shinmachi 2-34
Từ ga JR Nakatsugawa đi bộ 5 phút

Giới thiệu về lớp học

Đây là lớp học tiếng Nhật do thành phố Nakatsugawa tổ chức. Các hoạt động nói chuyện về các chủ đề khác nhau bằng tiếng Nhật.
Bạn cũng sẽ học tiếng Nhật hữu ích trong cuộc sống hàng ngày như phòng chống thiên tai và khi đến bệnh viện.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Những người đang học tập, sinh sống và làm việc tại thành phố Nakatsugawa

Học kỳ

1 năm 2 kỳ học:
①Kỳ học từ tháng 7 ~ tháng 9
②Kỳ học từ tháng 12 ~ tháng 1

Ngày / giờ

Thứ 7 (13:30~15:30)

Học phí vv..

Phí tham gia: 1,500 yên (cho 1 học kỳ)

Tháng tuyển sinh

Tháng 7
Tháng 11

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học(1 lớp)

Nội dung chương trình học

Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Sơ cấp

Tờ rơi

Tờ rơi tuyển học viên năm 2023(tiếng Việt)

Lời nhắn

Hãy cùng nhau vừa học tiếng Nhật vừa giao lưu vui vẻ nhé.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Những người có thể tham gia đầy đủ các buổi học của cả học kỳ.