Nakatsugawa Nihongo Hiroba - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Nakatsugawa Nihongo Hiroba

Nakatsugawa City Civic Cooperation Division

電話番号0573-66-1111

メールアドレス

kyodo@city.nakatsugawa.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Nakatsugawa City Machi Terrace
〒508-0038 
    Nakatsugaw shi Shin machi 2-34
    5 minutong lakad mula sa JR Nakatsugawa Station

Format ng Silid-aralan

Ito ay isang klase ng wikang Hapon na itinataguyod ng Nakatsugawa shi. Ang mga tagasuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon at iba pang mga mag-aaral (konbersasyon) tungkol sa iba’t ibang paksa sa wikang Hapon.
  Mag-aaral din ng Japanese na magiging kapaki-pakinabang para sa pang-araw-araw na buhay tulad ng pag-iwas sa kalamidad at tulong sa ospital.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Taong naninirahan, nagtatrabaho, at nag-aaral sa lungsod.

Panahon

2 semestre sa isang taon 
①Agosto-Setyembre
②Nobyembre-Disyembre

Araw / Oras

Prinsipyo ng Sabado (13:30~15:30)

Mga Bayad atbp

Bayad : ¥1,500  (bawat semestre)

Pagpapalista / Enrollment

Hulyo-Agosto

Setyembre-Octobre

Uri ng Klase

Classroom-style(1 Class)

Mga Nilalaman ng Klase

Cultural Exchange

Antas ng Klase

Panimula

Flyer

Flyer 2024

Mensahe

Sama-sama tayong mag-aral ng Nihongo habang masayang nakikipag-ugnayan.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Hangga’t maaari, yung makakasali sa lahat ng schedules sa isang semestre