Nakatsugawa Afternoon Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Nakatsugawa Afternoon Japanese Class

Nakatsugawa Afternoon Japanese Class
Masaki Kudou

電話番号090-7020-4205

メールアドレス

kudobasara@hotmail.com

Central Public Hall
2-3-25 Honmachi, Nakatsugawa City

Format ng Silid-aralan

Ang mga klase ay nahahati ayon sa kakayahan ng mga nais mag-aral.
Mangyaring bumisita muna.

Araw / Oras

Linggo
13:00 hanggang 14:30

Mga Bayad atbp

Bayad sa Pagpasok
 ¥500 kada buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/At iba pa

Antas ng Klase

Introduksyon hanggang advanced

Pagpapakilala ng Grupo

Layuning bigyang-daan ang mga dayuhan na mamuhay bilang mga miyembro ng lokal na komunidad, nagsasagawa ng mga aktibidad sa silid-aralan kung saan ang mga dayuhan at Hapones ay natututo ng wikang Hapon habang nakikipag-diyalogo. Ito ay isang lugar kung saan ang mga kapwa mamamayan ay maaaring makipag-ugnayan sa isa’t isa sa pamamagitan ng “pag-aaral ng Hapon” at “pagsuporta sa pag-aaral ng Hapon”.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!