Nakatsugawa Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Nakatsugawa Japanese Class

Nakatsugawa Japanese Class

電話番号0573-66-4141(Nakatsugawa City Chuo Kominkan)

Nakatsugawa-shi Chuo Kouminkan
2-3-25 Honmachi, Nakatsugawa
(10 minutong paglalakad galing sa JR Nakatsugawa Station
may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Ginawa ang format na one-on-one o kaya ay maliit na grupo upang matugunan ang mga pangangailangan nang mga nag-aaral hangga’t maaari. Palakaibigan at may nakakatuwang kapaligiran na silid-aralan.

Araw / Oras

Una , Ikalawa at Ikalong Linggo ng buwan 10:00 – 11:30
※may mga araw ng Agosto, Disyembre at Enero na walang pagtuturo

Mga Bayad atbp

Bayad sa Materyales:
¥100 per month

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(3 hanggang 5 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange/At iba pa

Antas ng Klase

Anumang level

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!