Ena Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Ena Japanese Class

Ena International Exchange Association

電話番号0573-26-1880

メールアドレス

info@eiea.org

Sa opisyal na homepage

Ena City Municipal Hall  
1-3-21 Shouke, Nagashima-cho, Ena-shi 
(15 minutong paglalakad galing sa JR Ena Station)
(1 minuto galing sa National Highway Route 19, Shoke Intersection sa tapat ng Yakiniku Ganko-tei)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Matapos mapakinggan kung: ①Magsisimula②Unang kalahati nang mga nagsisimula③Huling kalahati nang mga nagsisimula④Preparasyon para sa pagkuha ng test at iba pa ay pangunahing mag-aaral sa 4 na pangkat na ito. Ang ①~③ ay pagbabatayan ang aklat-aralin na ang layunin ay para ang mga nag-aaral ay maaaring makapagsabi ng tungkol sa sarili.

Araw / Oras

Ikalawa, Ikatlo at Ika-apat na Linggo ng buwan
10:00 – 11:30 

Mga Bayad atbp

¥200 kada session
Ang mga materyales sa kurso ay dapat bilhin ng sarili.

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(4 hanggang 5 sa isang grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange/At iba pa

Antas ng Klase

Introduksyon hanggang intermediate

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Walang travel expenses. Dapat mag-enroll sa volunteer insurance. Mangyaring makipag-ugnay nang maaga.

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!