Lớp học tiếng Nhật Yoro-cho - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật Yoro-cho

Yoro cho Chuo Kominkan

電話番号0584-32-1281

メールアドレス

19chukou@town.yoro.gifu.jp

Yoro cho Chuo Kominkan
〒503-1251 Yoro cho Ishibata 491

Giới thiệu về lớp học

Lớp học dành cho người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Yoro, các bạn sẽ được học ngữ pháp sơ cấp, hay hội thoại giao tiếp hàng ngày.
Để đối phó với COVID-19, quy mô lớp học được thu nhỏ lại. Tuy nhiên, số lượng người mong muốn học nhiều nên đang ở tình trạng chờ- nếu người trước hủy đăng ký thì người sau mới đến lượt tham gia.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Người đang sinh sống, làm việc tại Yoro

Ngày / giờ

Thứ 7・chủ nhật
(9:30~16:00) 

Học phí vv..

Phí tham gia
500yên/năm

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Hình thức lớp học / 1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~thượng cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!