Lớp học tiếng Nhật đối tượng:sống tại Yoro cho - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật đối tượng:sống tại Yoro cho

Yoro chou Kyouiku iinkai (Shougai Gakushuu Ka) 

電話番号0584-32-0216(Kokusai Gakushuu Kaikan)

Yoro cho Kokusai Gakushu Kaikan  
Yoro gun Yoro cho Takada 409-4
(từ ga Mino Takada đi bộ 5 phút)         
có chỗ đỗ xe oto (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học ngữ pháp, luyện giao tiếp cơ bản. Học theo nhóm hoặc cá nhân.

Ngày / giờ

Thứ 7・chủ nhật          
(9:00~16:00) 

Học phí vv..

Phí tham gia
500yên/năm

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~thượng cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!