Yoro Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Yoro Japanese Class

Yoro International Association

電話番号0584-32-1281

Yoro-cho Central Community Center
491 Ishibata, Yoro-cho
(21 minutong paglalakad galing sa Minotakada Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Pag-aaralan ang panimulang gramatika at pang-araw-araw na pangungusap. Ang paraan ng pagtuturo ay grupo o kaya ay indibidwal.

 Dahil sa dami ng aplikante marami ang nakapilang naghihintay ng kanselasyon ng reserbasyon at dahil na rin sa hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.
Ang group format ay itinigil rin.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Yoro

Araw / Oras

Sabado at Linggo
9:00 hanggang 16:00

Mga Bayad atbp

¥500 kada taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Classroom-style/One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Baguhan hanggang advanced

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!