Yoro Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Yoro Japanese Class

Yoro-cho Central Community Center

電話番号0584-32-1281

メールアドレス

19chukou@town.yoro.gifu.jp

Yoro-cho Central Community Center
491 Ishibata, Yoro-cho
(21 minutong paglalakad galing sa Minotakada Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Pag-aaralan ang panimulang gramatika at pang-araw-araw na pangungusap para sa mga dayuhang naninirahan at nagtatrabaho sa bayan.

 Dahil sa dami ng aplikante, kasalukuyang gumagawa ng waiting lis para sa mga kanselasyon dahil marami ang nakapilang naghihintay  ng reserbasyon at dahil na rin sa hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Yoro

Araw / Oras

Sabado at Linggo
9:30 hanggang 16:00

Mga Bayad atbp

¥500 kada taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Classroom-style/One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Baguhan hanggang advanced

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!