Japanese Volunteer Circle - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Volunteer Circle

Seki City International Association
(sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Wakakusa Plaza Gakushu Joho Hall
2-1 Wakakusa Dori, Seki-shi
(10 minutong paglalakad galing sa Seki-Shiyakushomae Station (Nagaragawa Railway), o sumakay ng bus ng lungsod papunta sa Wakakusa Plaza bus stop)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Depende sa antas at layunin ang pagtuturo na gagawin, one-on-one o kaya ay sa maliit na grupo.

Panahon

3 Semestre sa 1 Taon
①Mayo – Hulyo
②Setyembre – Nobyembre
③Enero – Marso

Araw / Oras

Miyerkules
19:30 – 21:00 

Mga Bayad atbp

Bayad sa kurso:
¥1,000 kada semestro

Pagpapalista / Enrollment

Mayo, Setyembre at Enero ng bawat taon (Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(Mga 2 hanggang 3 katao sa isang grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Baguhan hanggang intermediya

Introduksyon ng Grupo

Itinataguyod ng Seki City International Exchange Association ang internasyonal na pagpapalitan at magkakasamang kultura sa larangan ng edukasyon, kultura, akademya, industriya, at ekonomiya, at nagtataguyod ng pagkakaunawaan sa isa’t isa habang ang mga taong naninirahan sa rehiyon ay nakikipag-ugnayan sa mga tao sa buong mundo. Ang layunin ng aming mga aktibidad ay palalimin ang pakikipagkaibigan sa lokal na komunidad, magkaroon ng mayamang internasyonal na pananaw, at mag-ambag sa pag-unlad ng isang lungsod na puno ng pag-asa.

Mensahe

Sa kasalukuyan ay may humigit-kumulang 15 aktibong miyembro ng grupo (mga boluntaryong tagapagturo).
   Ang iba’t ibang mga dayuhan ay lumalahok, kabilang ang mga Chinese at Vietnamese corporate interns, mga internasyonal na estudyante, mga guro sa Ingles, mga mag-asawang Hapones, at mga pangmatagalang residente.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!