Lớp tiếng Nhật「học thứ 4」 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp tiếng Nhật「học thứ 4」

Tình nguyện tiếng nhật circle Seki shi
(Văn phòng cục: Seki shi Kokusai Kouryuu Kyoukai ※nội bộ phòng Seki shi Shimin Kyoudou)

電話番号0575-23-7711

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Đi đến trang Web

Wakakusa・plaza gakushu, phòng gakushuu jouhou kan
Seiki shi Wakakusa doori 2-1
(Nagaragawa Tetsudo ga 「Seki shiyakusho mae」đi bộ 10 phút、hoặc xe bus trong thành phố shinaijunnkai ngay điểm 「Wakakusa plaza」)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Chia lớp học theo mục đích và trình độ của học viên. Đào tạo 1 kèm 1, nhóm học giới hạn số lượng học viên

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sống, làm việc tại Seki shi

Học kỳ

Năm có 3 học kỳ
① tháng 5~7
②tháng 9~11
③tháng 1~3
(các kỳ học khoảng 10 buổi )

Ngày / giờ

Thứ 4
(19:30~21:00) 

Học phí vv..

Phí tham gia
1,000 yên/học kỳ

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(12 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~trung cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!