Lớp học Wakakusa (học qua Zoom) - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học Wakakusa (học qua Zoom)

Seki shi Kokusai Kouryu Kyoukai
(phòng nội vụ Seki shi Shimin Kyoudou )

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Đi đến trang Web

Tại nhà

Giới thiệu về lớp học

[Hiện đang triển khai dạy Online]
Đây là lớp học hỗ trợ học tập dành cho học sinh cấp 2 trên địa bàn thành phố mà tiếng Nhật không phải tiếng mẹ đẻ.
Trong số học sinh người nước ngoài nếu có nguyện vọng sẽ được hỗ trợ dạy tiếng Nhật.
Ngoài việc cung cấp hỗ trợ phù hợp với trình độ của học viên, nội dung giảng dạy trong lớp học sẽ hỗ trợ từng môn học như tiếng Nhật, toán và tiếng Anh, cũng như bài tập về nhà, v.v., nhằm hình thành khả năng học tập cơ bản.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Học sinh cấp 1, cấp 2 sống tại Seki shi/ có thể học Online qua ứng dụng Zoom.

Học kỳ

học từ tháng 5 ~ tháng 3 năm sau

Ngày / giờ

Mỗi tuần 1 buổi 1
※cần trao đổi với giáo viên hỗ trợ.

Học phí vv..

Phí tham gia
2,000yên/năm

Tháng tuyển sinh

tháng 4~tháng 5
(giữa học kỳ cũng có thể tham gia được)

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Ngữ pháp / Đọc viết / Khác

Đối tượng Trình độ

Chia theo trình độ của từng học viên

Giới thiệu hoạt động

Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Seki đang hoạt động với mục tiêu thúc đẩy giao lưu quốc tế và chung sống đa văn hóa trong các lĩnh vực như giáo dục, văn hóa, học thuật, công nghiệp, kinh tế. Cùng với việc giao lưu với mọi người trên khắp thế giới, tăng cường thấu hiểu và gắn bó hơn nữa, cùng chung tay xây dựng thành phố tràn đầy hy vọng.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!