Wakakusa Classroom (gaganapin Online sa ZOOM) - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Wakakusa Classroom (gaganapin Online sa ZOOM)

Seki City International Association
(sa loob ng Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-6806

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Bawat sariling Bahay

Format ng Silid-aralan

(Ongoing online)

Silid-aralan para sa suporta sa pag-aaral nang mga Junior High School sa lungsod na hindi sariling wika ang wikang Hapon. Pambansang wika (Kokugo), Matematika, Ingles at iba pang asignatura at suporta sa takdang-aralin, sumusuporta ayon sa antas para mapabuti ang pangunahing kakayahang pang-akademiko.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga estudyante sa Junior High School na nakatira sa Seki na hindi sariling wika ang wikang Hapon.

Panahon

Sa buong taon, Mayo ~ Marso ng susunod na taon.

Araw / Oras

1 beses sa 1 linggo 
Kumonsulta sa guro

Mga Bayad atbp

Bayad sa Kurso:
¥2,000 para sa 1 Taon

Pagpapalista / Enrollment

Mula katapusan ng Abril hanggang sa simula ng Mayo ng bawat taon (Maaari rin sa kalagitnaan ng semestre)

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(maliit na grupo depende sa bilang (mga 2 katao sa isang grupo))

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Itutugma sa level ng Indibidwal

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!