Learning Support Class para sa mga estudyante sa Junior High School Wakakusa Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Learning Support Class para sa mga estudyante sa Junior High School Wakakusa Class

Seki International Relations Association
(inside Seki City Residents’ Cooperation Division)

電話番号0575-23-7711

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Sa opisyal na homepage

Wakakusa Plaza Gakushu Joho Hall
2-1 Wakakusa Dori, Seki-shi 
(10 minutong paglalakad galing sa Seki-Shiyakushomae Station (Nagaragawa Railway), o sumakay ng bus ng lungsod papunta sa Wakakusa Plaza bus stop)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Silid-aralan para sa suporta sa pag-aaral nang mga Junior High School sa lungsod na hindi sariling wika ang wikang Hapon. Pambansang wika (Kokugo), Matematika, Ingles at iba pang asignatura at suporta sa takdang-aralin, sumusuporta ayon sa antas para mapabuti ang pangunahing kakayahang pang-akademiko.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga estudyante sa Junior High School na nakatira sa Seki na hindi sariling wika ang wikang Hapon.

Araw / Oras

Martes
18:30 – 20:00

Mga Bayad atbp

Bayad sa Kurso:
¥2,000 kada taon
Bayad sa Seguro:
800 yen kada taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo(maliit na grupo depende sa bilang)

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Junior High School level

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!