Lớp hỗ trợ học sinh trung học cơ sở「lớp học Wakakusa」 - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp hỗ trợ học sinh trung học cơ sở「lớp học Wakakusa」

Seki shi Kokusai Kouryu Kyoukai
(phòng nội vụ Seki shi Shimin Kyoudou )

電話番号0575-23-7711

メールアドレス

shiminkyodo@city.seki.lg.jp

Đi đến trang Web

Wakakusa・plaza gakushu, phòng gakushuu jouhou kan
Seiki shi Wakakusa doori 2-1
(Nagaragawa Tetsudo ga 「Seki shiyakusho mae」đi bộ 10 phút、hoặc xe bus trong thành phố shinaijunnkai ngay điểm 「Wakakusa plaza」)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học hỗ trợ dành cho học sinh trung học người nước ngoài sống trong thành phố. Hỗ trợ củng cố kiến thức cơ bản bằng việc kèm sát theo trình độ năng lực của học viên trong các môn học như quốc ngữ, toán, tiếng Anh.v.v và các bài tập đi kèm.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

học sinh trung học cơ sở người nước ngoài sống tại Seki shi

Ngày / giờ

Thứ 3
(18:30~20:00) 

Học phí vv..
  • Phí tham gia
    2,000yên/năm
  • Phí bảo hiểm
    800yên/năm
Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1(tùy thuộc số lượng học viên cũng có thể chia nhóm nhỏ học)

Nội dung chương trình học

Khác

Đối tượng Trình độ

Trình độ tương đương trung học cơ sở

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!