Unahan ng Pahina > Tungkol sa GIC
Tungkol sa GIC
Sekai Wa Hitotsu

Ang GIC ay naglalathala ng magasin 3 beses sa 1 taon na pinangalanan na  "Sekai Wa Hitotsu", na nasa 6 na wika, Japanese, English, Chinese, Portuguese, Tagalog at Vietnamese.

Kung nais humiling ng kopya sa pamamagitan ng koreo, mangyaring makipag-ugnay sa amin. 

Pinakabagong Edisyon                                      

2024                     No.158 Tagalog

PDFダウンロードボタン 1.7MB


Nakaraang mga Edisyon

2023                     No.157 Tagalog

PDFダウンロードボタン 2.4MB

2023                     No.156 Tagalog

PDFダウンロードボタン 1.5MB

2023                     No.155 Tagalog

PDFダウンロードボタン 4.8MB

2022                     No.154 Tagalog

PDFダウンロードボタン 6.0MB

2022                     No.153 Tagalog

PDFダウンロードボタン 2.4MB

2022                     No.152 Tagalog

PDFダウンロードボタン 2.6MB

2021                     No.151 Tagalog

PDFダウンロードボタン 6.0MB

2021                     No.150 Tagalog

PDFダウンロードボタン 2.8MB

2021                     No.149 Tagalog

PDFダウンロードボタン 1.9MB

2020                     No.148 Tagalog

PDFダウンロードボタン 2.1MB