"Miina" Place for All , Nagara - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

"Miina" Place for All , Nagara

メールアドレス

miinagara@gmail.com

〒502-0042
1-10 Nagaragi Nishimachi, Gifu City

Bus (3 minutong lakad mula sa Nagara Kitamachi o Nagara Elementary School Mae stop)
May space para sa mga bisikleta at sasakyan, LIBRE !

Format ng Silid-aralan

Sa unang bahagi, ang klase ay magpapatuloy gamit ang isang aklat-aralin na nilikha ng Prepektura ng Gifu sa ilalim ng gabay ng isang propesyonal na guro sa Hapon. Ang isang dayuhan at isang Hapon ay bubuo ng isang pares o isang maliit na grupo at magkakaroon ng pag-uusap sa wikang Hapon ayon sa paksa ng araw, na naglalayong pagbutihin ang kanilang kakayahan sa Hapon. Sa ikalawang bahagi, layunin naming matuto ng Japanese ayon sa antas ng Japanese ng bawat estudyante habang nagsasaya sa maliliit na grupo, tulad ng paglalaro tulad ng card games at pagbabasa ng balita sa website. Bilang karagdagan, ang mga ekstrakurikular na aktibidad (pagluluto, piknik, atbp.) ay isasagawa na may diin sa kalayaan ng mga kalahok na miyembro.

Araw / Oras

Linggo (Every other week, 13:30 hanggang 16:00)

Mga Bayad atbp

Bayad : LIBRE
Extracurricular activities: aktwal na gastos

Pagpapalista / Enrollment

Anumang Oras / Panahon

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Flyer

Pagpapakilala sa Grupo

Ang “Miina” ay isang lugar para sa mga dayuhan at Hapon upang makipag-ugnayan at matuto sa isa’t isa sa pamamagitan ng pakikipag-chat at mga aktibidad bilang mga residenteng naninirahan sa parehong lugar. Gusto ko ring maging pangatlong pwesto ito para sa mga taong nagtitipon doon. Gayundin, umaasa ako na ito ay isang lugar para maranasan ng mga Hapones na makipag-usap sa mga dayuhan sa “Yasashii Nihongo” kahit na hindi sila nakakapagsalita ng wikang banyaga. Ang Miina ay pinamamahalaan ng isang grupo ng mga propesyonal na guro ng Hapon at Ingles.

Mensahe

Ang “Miina” ay hindi isang klase kung saan uupo ka at mag-aaral habang nakatingin sa libro. Mag-usap ng marami. Masayang maglalaro ng kaunti habang gumagawa ng Japanese lesson. Mangyaring sabihin sa mga Hapones ang tungkol sa iyong bansa paminsan-minsan. Kung tiwala ka sa iyong Japanese, bisitahin ang kanyang website at mag-usap tayo habang binabasa ang kanyang balita nang magkasama. Kung ikaw ay nasa Japan at may oras sa Linggo ng hapon, mangyaring sumali sa amin.

Instagram・Facebook

Facebook
Instagram

 

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!