Hanamaru Class (Face to face) - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Hanamaru Class (Face to face)

Gifu City International Exchange Association Public Interest Incorporated Foundation

電話番号058-263-1741

メールアドレス

gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp

Sa opisyal na homepage

Minna no Mori Gifu Media Cosmos 1st floor「Waiwai Circle」
〒500-8076
40-5 Tsukasa-machi, Gifu-shi
(2 minuto sa bus stop ng Media Cosmos)
May paradahan (※libre ang 2 oras, may bayad na pagkalumampas sa dalawang oras)

Format ng Silid-aralan

Suporta sa pag-aaral ng wikang Hapon para sa mga mag-aaral sa elementarya na may mga foreign roots.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Elementary, Junior High School

Panahon

Hindi sumusunod sa semester system

Araw / Oras

Sabado (10:00 ~ 11:00)

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang Oras / Panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo/Maliit na grupo(First half: Buo, Second hal f: Maliit na Grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

At iba pa

Antas ng Klase

Hindi limitado

パンフレット

Hanamaru Class Students Flyer

Hanamaru Class Volunteer Recruitment Flyer

Flyer sa wikang Hapon

Ito ay isang organisasyon na nagtataguyod ng mga aktibidad sa internasyonal na pagpapalitan sa Gifu City at nagpapaunlad ng komunidad sa pamamagitan ng magkakasamang kultura. Nag-aalok din kami ng “Japanese Language Courses for Foreigners,” “Japanese Club,” kung saan maaari kang makipag-usap sa wikang Japanese, at “Japanese Study Room,” kung saan maaari kang mag-aral sa sarili mong bilis at sa sarili mong paraan.

Mensahe para sa mga dayuhan na nagbabasa ng impormasyon sa silid-aralan at sa mga Hapon nagnanais na maging mga boluntaryo.

Gusto mo bang mag-aral ng Japanese at gawin ang iyong assignment sa paaralan kasama ng mga boluntaryong guro at mga foreign friends? Naghahanap din kami ng mga learning support volunteers! Mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Tagasuporta sa pag-aaral (boluntaryo)