Lớp học tiếng Nhật Hanamaru (học trực tiếp) - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật Hanamaru (học trực tiếp)

Thành phố Gifu (Liên hệ: Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Gifu)

電話番号058-263-1741

メールアドレス

gk3700cc@ccn.aitai.ne.jp

Đi đến trang Web

Minna no mori Gifu Media Cosmos- Tầng 1 “Waiwai sa-kuru”
〒500-8076 Gifu-shi Tsukasa-machi 40-5
(đi bộ 2 phút từ bến xe buýt Media Cosmos Mae)
Có bãi đỗ xe (có phí ※miễn phí trong 2 tiếng).

Giới thiệu về lớp học

Hỗ trợ việc học và tiếng Nhật cho trẻ em cấp 1, cấp 2 người nước ngoài

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Học sinh cấp 1 và cấp 2

Học kỳ

Không chia kỳ học

Ngày / giờ

Thứ bảy (10:00~11:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1 / Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Giao lưu văn hoá

パンフレット

Tờ rơi về lớp học Hanamaru

Tờ rơi về tuyển tình nguyện viên

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Người hỗ trợ việc học (tình nguyện viên).