①Lớp học tiếng Nhật sử dụng trong công việc ②Lớp tiếng Nhật (nhập môn) ③Lớp tiếng Nhật (sơ cấp) - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

①Lớp học tiếng Nhật sử dụng trong công việc ②Lớp tiếng Nhật (nhập môn) ③Lớp tiếng Nhật (sơ cấp)

①Hida Takayama Kokusai Kyoukai
②Phòng Thư ký- Giao lưu, Ủy ban thành phố Takayama

電話番号0577-35-3130

メールアドレス

myd@city.takayama.lg.jp

Takayama Shiyakusho
Takayama shi Hanaokamachi 2-18
(JR Takayama đi bộ 10 phút)
Có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

①Học tiếng Nhật sử dụng trong công việc
②③Không khí lớp học thoải mái, dễ nói chuyện.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Giới hạn (học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3)

Học kỳ

1 năm có 2 kỳ học:
①tháng 4~9
②tháng 10~3

Ngày / giờ


①Lớp học tiếng Nhật sử dụng trong công việc
 Thứ 7: 13:30~14:30
②Lớp tiếng Nhật (nhập môn)

 Thứ 3: 18:30~19:30
③Lớp tiếng Nhật (sơ cấp)
 Thứ 3: 19:40~20:40

Học phí vv..

Phí tham gia
6,000yên/học kỳ

Tháng tuyển sinh

Tuyển sinh liên tục.

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(2-3 lớp)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Không quy định.

Giới thiệu hoạt động

Hiệp hội giao lưu quốc tế Hida Takayama đang hoạt động với mục tiêu tích cực xúc tiến nhiều hoạt động trao đổi văn hóa và học thuật giữa các cư dân Takayama shi, xây dựng một thành phố quốc tế hóa và giao lưu hữu nghị.

Lời nhắn

Học viên có thể học giao tiếp hàng ngày cần thiết trong sống ở Nhật Bản. Ngoài ra, lớp học cũng tiếp nhận, lắng nghe tư vấn nếu bạn gặp khó khăn trong cuộc sống tại Nhật Bản.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên