lớp học tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

lớp học tiếng Nhật

Hida Takayama Kokusai Kyoukai
(phòng nội vụ Takayamashi Kaigai Senryaku )

電話番号0577-35-3346

メールアドレス

osd@city.takayama.lg.jp

Takayama Shiyakusho Kaigai Senryaku Ka
Takayama shi Hanaokamachi 2-18
(JR Takayama đi bộ 10 phút)
có chỗ đỗ xe oto(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Lớp học nhập môn (người đi làm, học sinh tiểu, trung học), lớp sơ cấp. Là nơi hỗ trợ học tiếng Nhật có thể dùng trong đời sống.

Học kỳ

năm 2 kỳ học
①tháng 4~9
②tháng 10~3

Ngày / giờ

thứ 2

  • nhập môn

(người đi làm)
 10:30~12:00

  • nhập môn(học sinh cấp 2,cấp 3)

 13:00~14:30

  • sơ cấp

 14:45~16:15

Học phí vv..

Phí tham gia
9,000yên/học kỳ
(học sinh được miễn phí)

Tháng tuyển sinh

tháng 2、tháng 8
(giữa học kỳ cũng có thể tham gia được)

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(1 lớp học bình quân khoảng 4 người)

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Ngữ pháp / Đọc viết / Luyện thi năng lực Nhật ngữ / Giao lưu văn hoá

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~sơ cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên