Không gian giao lưu tiếng Nhật "ippo to the world" - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Không gian giao lưu tiếng Nhật "ippo to the world"

高知尾たかちお 
ひとみ

電話番号080-6050-4506

メールアドレス

hitomi.t.interculture@gmail.com

Đi đến trang Web


Hida-shi Kamioka-chou Higashi-machi

Giới thiệu về lớp học

Không giao giao lưu tiếng Nhật ippo to the world là một trong các hoạt động của Hội giao lưu đa văn hóa ippo to the world, được xây dựng để trở thành nơi giao lưu thường nhật giữa người nước ngoài và người Nhật tại địa phương. Đại diện của tổ chức- Takao Hitome đang làm việc với tư cách là giáo viên tiếng Nhật (có chứng chỉ giảng dạy) . Mục đích chính tổ chức lớp học không phải là dạy tiếng Nhật mà tạo môi trường giao lưu.

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

Không giới hạn.

Học kỳ

Không chia học kỳ.

Ngày / giờ

Thứ 6
(19:30~21:00)

Học phí vv..

Phí tham gia
200yên/buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Không quy định.

Giới thiệu hoạt động

Đây là tổ chức tình nguyện của Kamiokachou- thành phố Hida, tổ chức nhằm mục đích giao lưu đa văn hóa. Tổ chức các buổi giao lưu nhằm giúp người nước ngoài và người Nhật sống tại địa phương gần gũi với nhau hơn.

Lời nhắn

にほんじんと、にほんごで、はなしましょう!
にほんごの べんきょう、にほんの せいかつ・ぶんか、しつもん・そうだんできます。

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Chỉ hoạt động khi có người tham gia. Xin liên hệ trước.