Lớp học tiếng Nhật Iwatsuka - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật Iwatsuka

Iwatsuka Kumiko(tại nhà riêng)

電話番号0577-73-3192

nhà riêng
Hida shi Fukukawa cho San no machi 1-11
không có chỗ đỗ xe

Giới thiệu về lớp học

Tại đây có thể học hội thoại, ngữ pháp, đọc và viết.v.v..Giáo trình chính là “Minanihongo” , nhưng vẫn hỗ trợ học giáo trình khác theo nguyện vọng của học viên

Ngày / giờ

thứ 3・thứ 4
(11:00~12:00)

Học phí vv..

Phí tham gia
500yên/buổi

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

1 kèm 1

Nội dung chương trình học

Hội thoại / Đọc viết

Đối tượng Trình độ

Nhập môntrung cấp

Đưa theo trẻ em đi cùng

Không thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên