Lớp học tiếng Nhật dễ hiểu - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Lớp học tiếng Nhật dễ hiểu

Gujo Hachiman Kokusai Yuukou Kyoukai

電話番号0575-67-1121

Đi đến trang Web

Gujo shi Sogo Bunka senta
Gujo shi Hachiman Shimatani 207-1
(bên cạnh Gujo shiyakusho)
Có chỗ đỗ xe(miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

1 khoá gồm 5 buổi học, điều chỉnh phương pháp học phù hợp với năng lực của học viên.
Sau khi kết thúc khóa sẽ có buổi giao lưu.

Học kỳ

Khoảng tháng 10 đến tháng 11.

Ngày / giờ

Đang điều chỉnh.

Học phí vv..

Phí tham gia
1,000yên

Tháng tuyển sinh

Tháng 9
(Có thể vào tham gia giữa chừng)

Hình thức lớp học

1 kèm 1

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!