Iwatsuka Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Iwatsuka Japanese Class

Kumiko Iwatsuka
(private number)

電話番号0577-73-3192

Bahay ni Bb. Iwatsuka-
1-11 San-no-machi, Furukawa-cho, Hida-shi (walang paradahan)

Format ng Silid-aralan

Pakikipag-usap, gramatika, pagbasa at pagsulat, at iba pa ang pag-aaralan. Ang pangunahing aklat-aralin na ginagamit ay ang “Minna No Nihongo”, ang iba pa ay maaari ding tugunan depende sa kahilingan.

Araw / Oras

Martes・Miyerkules
11:00 – 12:00 

Mga Bayad atbp

¥500 kada session

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase

Introduksyon hanggang intermediate

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible