①Japanese class para sa trabaho ②Japanese course (panimula) ③Kurso ng wikang Hapon (antas ng nagsisimula) - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

①Japanese class para sa trabaho ②Japanese course (panimula) ③Kurso ng wikang Hapon (antas ng nagsisimula)

① Hida Takayama International Association
② Takayama City Hall Secretariat Exchange Division

電話番号0577-35-3130

メールアドレス

myd@city.takayama.lg.jp

Takayama City Hall 
2-18 Hanaoka-machi, Takayama-shi
(10 minutong paglalakad galing sa JR Takayama Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

① Matuto ng Japanese na magagamit sa trabaho
②③ Isang silid-aralan kung saan walang atubiling pag-uusapan ang anumang bagay kaysa sa isang format ng lecture style.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Limitado (mga mag-aaral sa Elementarya, Junior High School, at Senior High School)

Panahon

2 semestre sa 1 taon
①Abril – Setyembre
②Oktubre – Marso

Araw / Oras

①Japanese class para sa trabaho
    Sabado 13:30-14:30
②Japanese course (panimula)
    Martes 18:30-19:30
③Kurso ng wikang Hapon (antas ng nagsisimula)
    Martes 19:40-20:40

 

Mga Bayad atbp

Bayad:
¥6,000/1 semester

Pagpapalista / Enrollment

Kahit anong Oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo(ang bawat klase ay karaniwang may 4 na mag-aaral)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Pagbasa at pagsulat/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible