Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class

Hida Takayama International Association
(sa loob ng Takayama City Hall Overseas Strategy Division)

電話番号0577-35-3346

メールアドレス

osd@city.takayama.lg.jp

Takayama City Hall Overseas Strategy Division
2-18 Hanaoka-machi, Takayama-shi
(10 minutong paglalakad galing sa JR Takayama Station)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Para sa magsisimula (mga nasa sosyedad, mga mag-aaral sa elementarya, junior at senior high school), nagsisimula na 3 kurso. Pag-aaralan ang wikang Hapon para sa pamumuhay sa Japan.

Panahon

①Abril – Setyembre
②Oktubre – Marso

Araw / Oras

Lunes

  • Introduksyon (may sapat na gulang):10:30 – 12:00 
  • Introduksyon (junior/senior high school): 13:00 – 14:30
  • Naguumpisa: 14:45 – 16:15 
Mga Bayad atbp

Bayad:
¥9,000 kada term (LIBRE para sa mga estudyante)

Pagpapalista / Enrollment

Pebrero, Agosto (posible ring sumali sa gitna ng isang term)

Uri ng Klase

Maliit na grupo(ang bawat klase ay karaniwang may 4 na mag-aaral)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible