Online Nihongo Oshaberi Room - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Online Nihongo Oshaberi Room

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Online Meeting App (Zoom)

Format ng Silid-aralan

Para ang mga mag-aaral sa wikang Hapon na madaling matututo ng walang atubiling magsalita ng wikang Hapon na ginanap bawat linggo sa buong taon sa pakikipagtulungan nang mga boluntaryo.

Araw / Oras

Una at Ikatlong Linggo ng bawat buwan
13:30 – 14:30

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula
Intermediya

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Oo, ngunit magbigay ng paunang abiso

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Kailangan ang pagpaparehistro ng mga Volunteer.