Nihongo Oshaberi Room - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Nihongo Oshaberi Room

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Suitopia Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

Para ang mga mag-aaral sa wikang Hapon ay may lugar na hindi mag-aatubiling magsalita ng wikang Hapon ay ginanap bawat linggo sa buong taon sa pakikipagtulungan nang mga boluntaryo.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Araw / Oras

Linggo
9:30 – 15:00

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo(1 o 2 grupo)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula
Intermediya
(limitado ang mga guro)

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Oo, ngunit magbigay ng paunang abiso

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

kinakailangan ng pagpaparehistro ng mga boluntaryo

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!