Japanese Chat Room "Ogaki International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Chat Room "Ogaki International Exchange Association"

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Suitopia Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

Isang lugar kung saan ang mga nag-aaral ng Japanese ay nakakapagsalita ng maraming Japanese sa isang kaswal na paraan, ito ay ginaganap tuwing Linggo sa buong taon sa pakikipagtulungan ng mga boluntaryo.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Araw / Oras

Linggo (09:30 – 12:00)

Mga Bayad atbp

LIBRE

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Cultural Exchange

Antas ng Klase

Introduksyon sa mga nagsisimula
Intermediya

Pagpapakilala ng Grupo

Noong Setyembre 3, 1988, itinaguyod ng Ogaki International Exchange Association ang “Friendly Concept” base sa internasyonal na pagpapalitan sa isang malawak na hanay ng mga larangan tulad ng industriya, kultura, palakasan, at edukasyon sa lugar na nakasentro sa Ogaki. ay itinatag na may layuning mag-ambag sa pag-unlad ng lunsod at internasyonal na mabuting pakikipagkapwa na maaaring tumugon sa internasyonal na komunidad. Ito ay naging isang pampublikong interes na incorporated foundation na noong Abril 1, 2012, at nagpo-promote ng internasyonal na pagpapalitan at mga aktibidad sa pakikipagtulungan sa internasyonal para sa mga lokal na residente, tulad ng mapagkaibigang pagpapalitan ng lungsod. Layunin naming lumikha ng isang komunidad na maaaring mabuhay kasama ng mga dayuhang residente.

Mensahe

Sa “Nihongo Chat Room” na ito tuwing Linggo ng umaga, ang mga boluntaryo at mag-aaral ng wikang Hapon na pumupunta sa Ogaki International Association ay kaswal na mag-uusap sa wikang Hapon at magkakaroon ng mga kultural na pagpapalitan. Ang parehong mga boluntaryo at mag-aaral ng wikang Hapon ay hindi kailangang mag-aplay para sa pakikilahok. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Oo, ngunit magbigay ng paunang abiso

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Kailangan ang pagpaparehistro ng mga Volunteer.