One-on-one method Japanese learning support "Ogaki International Exchange Association" - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

One-on-one method Japanese learning support "Ogaki International Exchange Association"

Ogaki International Exchange Association

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Sa opisyal na homepage

Suitopia Center
5-51 Murohonmachi, Ogaki
(15 minutong paglalakad galing sa Ogaki Station)
(may paradahan magagamit ngunit may bayad)

Format ng Silid-aralan

Upang mapadali ang pang-araw-araw na buhay sa Japan, ang pag-aaral ng wika ay isinasagawa sa buong taon na may layuning pahusayin ang mga kasanayan sa komunikasyon, higit sa lahat ay nakatuon sa pag-uusap. Sinusuportahan ng mga boluntaryo sa pag-aaral ng wikang Hapon ang mga dayuhan na nag-aaral ng Japanese sa one-on-one na basis.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Para sa mga nakatira/ nagtatrabaho sa lugar ng Seino

Araw / Oras

Humigit-kumulang 1 hanggang 1 kalahating oras isang beses sa isang linggo, hindi kasama ang mga pista opisyal ng Association (karaniwan ay Martes). (8:00-17:00)

Mga Bayad atbp

Registration fee ¥1,000 /3 buwan

Pagpapalista / Enrollment

Kahit anong oras       

Uri ng Klase

One-on-one na pagtuturo(1 class)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Pagbasa at pagsulat

Antas ng Klase
  • Introduksyon sa mga nagsisimula
  •  Intermediya
Introduksyon ng Aktibidad

Noong Setyembre 3, 1988, itinaguyod ng Ogaki International Exchange Association ang “Friendly Concept” base sa internasyonal na pagpapalitan sa isang malawak na hanay ng mga larangan tulad ng industriya, kultura, palakasan, at edukasyon sa lugar na nakasentro sa Ogaki. ay itinatag na may layuning mag-ambag sa pag-unlad ng lunsod at internasyonal na mabuting pakikipagkapwa na maaaring tumugon sa internasyonal na komunidad. Ito ay naging isang pampublikong interes na incorporated foundation na noong Abril 1, 2012, at nagpo-promote ng internasyonal na pagpapalitan at mga aktibidad sa pakikipagtulungan sa internasyonal para sa mga lokal na residente, tulad ng mapagkaibigang pagpapalitan ng lungsod. Layunin naming lumikha ng isang komunidad na maaaring mabuhay kasama ng mga dayuhang residente.

Mensahe

Sinusuportahan ng mga boluntaryo sa wikang Hapon ang mga dayuhang nag-aaral ng Japanese nang halos isang oras isang beses sa isang linggo, unang-una ay one-on-one.
※Dahil marami na ang nag-apply, hindi agad makapag-aral. (Maaari kang mag-apply.) Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng telepono o email.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!

Nangangalap ng mga tutulong sa pagtuturo at kinakailangan ng pagpaparehistro nang mga boluntaryo