Phòng học nói chuyện tiếng Nhật Online - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Phòng học nói chuyện tiếng Nhật Online

(kouzai) Ogaki Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Đi đến trang Web

Ứng dụng họp Online (ZOOM)

Giới thiệu về lớp học

Hiệp hội cùng với các tình nguyện viên tổ chức cho người học có thể dễ dàng nói chuyện bằng tiếng Nhật.

Ngày / giờ

chủ nhật tuần thứ 1, thứ 3 của tháng
(13:30~14:30)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~sơ cấp

 

Giới thiệu các hoạt động

Hiệp hội giao lưu quốc tế Ogaki được thành lập vào ngày 3/9/1988, với mục đích cống hiến giao lưu quốc tế hữu nghị, thúc đẩy [tình hữu nghị] các nước trên các phương diện rộng như văn hóa, công nghiệp, thể thao, giáo dục .v.v tập trung tại khu vực Ogaki. Từ ngày 1/4/2012 hiệp hội trở thành tổ chức chính phủ với sứ mệnh kiến tạo cộng đồng chung sống đa văn hóa. Tổ chức sự kiện giao lưu thân hữu, hỗ trợ cư dân người nước ngoài sinh sống tại khu vực.

Lời nhắn

Đây là nơi mà tất cả mọi người đều có thể tham gia.
Các bạn cư dân người nước ngoài muốn giao tiếp bằng tiếng Nhật,
Những người muốn giao lưu với người nước ngoài…
Hãy cùng tham gia với chúng tôi.

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

cần trao đổi trước

Kiến tập

Có tình nguyện viên

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!

Cần đăng ký làm tình nguyện viên