Phòng học có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật - ぎふ日本語学習支援サイト(ベトナム語)

Phòng học có thể nói chuyện bằng tiếng Nhật

(kouzai) Ogaki Kokusai Kouryu Kyoukai

電話番号0584-82-2311

メールアドレス

oiea@mb.ginet.or.jp

Đi đến trang Web

Suitopia Center
Ogaki shi Murohon machi 5-51
(từ ga JR Ogaki đi bộ 15 phút)
có chỗ đỗ xe (miễn phí)

Giới thiệu về lớp học

Tạo ra môi trường cho người học có thể thoải mái giao tiếp bằng tiếng Nhật. Học cùng với các tình nguyện viên vào chủ nhật hàng tuần

Đối tượng, điều kiện tham gia lớp học

đang sinh sống, làm việc tại Seinou

Ngày / giờ

chủ nhật
(9:30~15:00)

Học phí vv..

Miễn phí

Tháng tuyển sinh

Liên tục

Hình thức lớp học

Học theo nhóm ít người(1~2 nhóm)

Nội dung chương trình học

Hội thoại

Đối tượng Trình độ

Nhập môn~sơ cấp

trung cấp
(chỉ dành cho người được chỉ định)

Đưa theo trẻ em đi cùng

Có thể

cần trao đổi trước

Kiến tập

Có tình nguyện viên

cần đăng ký là thành viên tình nguyện

Hiện đang tuyển giáo viên/tình nguyện viên!