Japanese Class - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Japanese Class

Kaizu International Exchange Group
Hideko Goto

電話番号090-5636-1045

メールアドレス

qqbk6mr9k@joy.ocn.ne.jp

Sa opisyal na homepage
 • Takasu Class
  Kaizu City Bunka Center
  585-1 Takasu, Kaizu-cho, Kaizu-shi
  (5 minutong paglalakad galing sa Kaizu City Community Bus Rekishi Minzoku Shiryokan bus stop)
  (may libreng paradahan)
 • Imao Class
  Fureai Center
  444 Imao, Hirata-chok, Kaizu-shi
  (5 minutong paglalakad galing sa Kaizu City Community Bus Imao bus stop)
  (may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Itutugma sa antas ng wikang Hapon ng mag-aaral ang pag-aaralan sa maliit na grupo.

Araw / Oras

Linggo
13:00 – 16:00

Mga Bayad atbp

¥100 kada buwan

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo(各教室かくきょうしつ8グループ)

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Nagsisimula hanggang intermediya

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

(Mangyaring makipag-ugnay nang maaga

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!