Kaizu International Exchange Group - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Kaizu International Exchange Group

Kaizu International Exchange Group

電話番号090-3302-2527

メールアドレス

yir@octn.jp

Sa opisyal na homepage

Kaizu City Bunka Center
585-1 Takasu, Kaizu-cho, Kaizu-shi
(5 minutong paglalakad galing sa Kaizu City Community Bus Rekishi Minzoku Shiryokan bus stop)
(may libreng paradahan)

Format ng Silid-aralan

Karamihan sa mga dayuhang nakikilahok ay upang malaman ang kultura at pamumuhay ng Hapon at upang matuto ng basic japanese language. Ang ilan ay mayroong pangunahing layunin, ang pagkuha ng Japanese Language Proficiency Test. Dahil isinasagawa ito sa ito maliit na grupo, maaaring maghintay ka hanggang sa maaari kang makilahok depende sa oras.

Araw / Oras

Linggo
13:00 – 16:00

Mga Bayad atbp

¥2,000 / taon

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Gramatika/Pagbasa at pagsulat/Preparasyon para sa JLPT (Japanese Language Proficiency Test)

Antas ng Klase

Nagsisimula hanggang intermediya

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Hindi

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Nagre-rekrut ng lecturers at volunteers!