Tabunka Kyōsei Kōryū-kai  "ippo to the world" Japanese Lounge - ぎふ日本語学習支援サイト(タガログ語)

Tabunka Kyōsei Kōryū-kai "ippo to the world" Japanese Lounge

Hitomi Takachio

電話番号080-6050-4506

メールアドレス

hitomi.t.interculture@gmail.com

Sa opisyal na homepage

Kamioka-cho, Higashimachi, Hida City

Format ng Silid-aralan

Bilang isa sa mga aktibidad ng multicultural exchange group na “ippo to the world”, ang “multicultural exchange center ippo” ay itinatag bilang isang lugar kung saan ang mga dayuhan at Japanese na nakatira sa lugar ay maaaring makipag-ugnayan sa araw-araw. sa world Japanese Lounge. Si Bb. Hitomi Takachio, ang kinatawan ng grupo, ay isang kwalipikadong guro ng wikang Hapon at nagtatrabaho bilang isang guro ng wikang Hapon, ngunit ang pangunahing layunin ng aming silid-aralan ay hindi magturo ng wikang Hapon, ngunit sa halip ay magtipon doon, na naglalayong makipag-ugnayan.

Target / Pamantayan sa Paglahok

Hindi Limitado

Panahon

Walang sistema ng semester.

Araw / Oras

Biyernes
19:30~21:00

Mga Bayad atbp

¥200 kada session

Pagpapalista / Enrollment

Anumang oras/panahon

Uri ng Klase

Maliit na grupo

Mga Nilalaman ng Klase

Pakikipag-usap/Cultural Exchange/At iba pa

Antas ng Klase

Hindi Limitado

Introduksyon ng Aktibidad

Ito ay isang boluntaryong organisasyon sa Kamioka-cho, Hida City na nagsasagawa ng mga exchange meeting para sa multicultural coexistence. Nagdaraos kami ng mga multicultural exchange meeting na may layuning pagsama-samahin ang mga dayuhang naninirahan sa lugar at mga lokal na Japanese at paglapitin sila.

Mensahe

Makipag-usap tayo sa mg Hapon gamit ang wikang Hapon!
Pag-aaral ng wikang Hapon, Pamumuhay at kultura ng Hapon, Maaaring magtanong at kumonsulta.

Maaari ba akong magsama ng mga bata?

Oo

Maaari bang mag-obserba sa pagtuturo nila?

Posible

Ito ay aktibo lamang kapag may mga kalahok. Mangyaring makipag-ugnayan sa amin nang maaga.