Unahan ng Pahina > Tungkol sa GIC
Tungkol sa GIC
Bulletin board

Maglalagay ng bulletin board at lugar para sa pagpapadala・palitan ng mga impormasyon sa GIC, International Exchange Salon (open space ng establisimento ng opisina) at sa open space ng Active G (3rd Floor, Art Living) na nasa kanlurang bahagi ng JR Gifu Station.

 

Ang tagal ng ipinaskil na impormasyon sa bulletin board ay hanggang sa loob ng 2 buwan lamang sa sukat na A4 ng bond paper.

 

Para sa mga nagnanais na magpaskil ng impormasyon sa bulletin board, makipag-ugnayan sa Gifu International Center.

 

交流サロンの掲示板

Bulletin Board ng

International Exchange Salon