Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kokoro no Soudan para sa mga Pilipino

Sa Internet lang ang gamit, scan lang po ninyo ang QR Code para sa LINE call !!!

・・・・・・・・・LIBRENG KONSULTASYON !!!・・・・・・・・・

・・・SA GUSTONG MAG PARESERBA NG SLOT PARA sa Enero 8, MESSAGE or TAWAG lang po for Reservations (058-214-7700)・・・

・・・Kung kayo ay hindi taga Prepektura ng Gifu at nais magpa kunsulta, tumawag lamang po at maaari namang po kaming kausapin・・・

・・・・"Kokoro no Soudan" para sa mga Pilipino・・・・・

Kailangan mo ba ng makikinig sa iyo? Gusto mo lang ba ilabas ang sikip ng iyong dibdib?

may mga bagay ka bang ikinababahala at hindi masabi o mai-kwento sa pamilya o kaibigan?

Nababahala ba sa pamilya, trabaho o sa mga tao sa paligid・・・walang motibasyon・・・palaging nakakaramdam ng lungkot・・・

Patuloy ang pagka balisa at hindi makatulog・・・palaging nag aalala tungkol sa trabaho, anak at pamilya・・・

Ikaw ba ay nag-alala tungkol sa iyong sariling kalusugan at kalusugan ng iyong pamilya?

Gusto mo lang bang maglabas ng sama ng loob, mapakinggan at mabigyan ng payo?

Humingi ng payo sa pagpapa laki ng anak? Humingi ng payo tungkol sa asawa?

Halina at huwag mag atubiling kumonsulta ・・・

Pilipinong Propesyonal na Counselor ang tutugon sa inyong konsultasyon. Aming pangangalagaan ang inyong sekreto.・・・・・・・・・
(令和5年度) チラシ1月(タガログ語).png