Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon ng Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon at ang Konsultasyon sa Telepono

Pista Opisyal sa Disyembre at Bagong Taon ng Gifu International Center


 Ang Gifu International Center ay tumatanggap ng mga konsultasyon tungkol sa COVID-19 infection sa panahon ng Year-end at New Year,

Panahon : 2022 Disyembre 29 (Huwebes)  hanggang  2023 Enero 3 (Martes)

Oras : 9:00 am hanggang 18:00 pm

Nilalaman ng Kunsultasyon : Konsultasyon tungkol sa COVID-19 Infection

Kung tatawag sa Consultation Center para sa mga Banyagang Residente ng Prepektura ng Gifu

(058-263-8066), awtomatiko itong kokonekta sa isang interpreting company at konektado sa "COVID-19 Infectious Disease Health Consultation Desk"

(058-272-8860).


 Para sa iba pang konsultasyon, mangyaring tumawag sa pagitan ng

9:3016:30 sa mga araw na kami ay bukas.

TEL : 058 - 263 - 8066

 Bilang karagdagan, kami ay magsisimulang magbigay ng aming mga serbisyo sa 

Enero 4, 2023 (Miyerkoles)