Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Deklarasyon ng Pagpapalakas sa Countermeasures ng Gifu para Maiwasan ang Medical Crisis (Buod)

【タ】岐阜県医療ひっ迫警戒宣言12.27.png