Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Deklarasyon ng Pag-iingat sa nalalapit na Medical Crisis sa Gifu
【タ語】岐阜県医療ひっ迫警戒宣言.png