Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Extension ng "State Of Emergency" sa Prepektura ng Gifu (Buod)

SoE 1.pngSoE 2.pngSoE 3.png