Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kahilingan sa Pagpapaikli ng mga Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.Kahilingan sa Pagpapaikli ng mga Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.

 

 

Kahilingan sa pagpapaikli ng business hours sa mga Restawran

 

1 Target Area 

Mga lugar kung saan dapat gawin ang mga Preventive Measures (Measures Area) :15 na cities at towns: (Gifu-shi, Hashima-shi, Kakamigahara-shi, Yamagata-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho, Ogaki-shi, Minokamo-shi, Kani-shi, Mitake-cho, Tajimi-shi, Nakatsugawa-shi)

2 Detalye ng Kahilingan 

Paikliin ang Business hours ng 5:00 ~ 20:00

Huwag magsilbi ng alak

Pigilin ang sarili mula sa paggamit ng mga karaoke facility (tindahan na kung saan ang pangunahing negosyo ay magsilbi ng pagkain at inumin nakakalasing)

3 Panahon ng Kahilingan 

24 days period. Mula Agosto 20 (Biyernes) ~ Setyembre 12 (Linggo), 2021

 Target na Industriya 

Restawran:Restawran(kasama na ang mga Izakaya), Coffee shop, atbp. (hindi kasama ang delivery at take-out services, atbp. Ang mga Wedding Halls ay kapareho ng pagturing sa mga restwaran.)

Amusement Facilities, atbp.:Bar, Karaoke box, atbp., mga tindahan na may business permit sa ilalim ng Food Sanitation Law (hindi kasama ang mga pasilidad tulad ng Internet cafe at manga cafe.)

5 Compliance Fund 

 Compliance Fund ay para sa buong panahon ng kahilingan

・Compliance Fund per day

Bawat Small/ Medium businesses\30,000 ~ \100,000

Large BusinessesDecrease in daily sales x 0.4 (store per day)

 (hanggang \200,000. Maaari din itong piliin ng Small/ medium businesses)

Ang deadline para sa sumusunod na mga kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ay nagbago nuong Huwebes, Agosto 19.

Target Area:15 na cities at towns tulad ng nasa itaas

Detalye ng Kahilingan:5:00 ~ 20:00 (Pagsisilbi ng Alak mula 11:00 hanggang 19:00)

Panahon ng Kahilingan:15 days period. Mula Agosto 17 (Martes) ~ Agosto 31 (Martes), 2021

Compliance Fund:Small/Medium Businesses:¥25,000~¥75,000 (store per day)

Large Businesses:Decrease in daily sales x 0.4 (store per day)

(hanggang ¥200,000 o pang araw-araw na benta X 0.3, alinmanang mas mababa. Maaari din itong piliin ng Small/Medium Businesses)

 

PDFダウンロードボタン