Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.


Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business hours batay sa Batas ng Special Preventive Measures para sa COVID-19, Atbp.

 

 

Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours sa mga Large-scale Facilities

 

1 Target Area 

15 na cities at towns: (Gifu-shi, Hashima-shi, Kakamigahara-shi, Yamagata-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Kitagata-cho, Ogaki-shi, Minokamo-shi, Kani-shi, Mitake-cho, Tajimi-shi, Nakatsugawa-shi)

 Detalye ng Oras ng Kahilingan 

Malalaking Amusement Facilities (hal: shopping centers at department stores) hanggang 20:00. (Para sa mga event facilities, sinehan atbp., hanggang 21:00.)

※ maliban sa mga ara-araw na pangangailangan (supermarkets), at mga serbisyo tulad ng ospital at mga drugstores.

3 Panahon ng Kahilingan 

24 days period. Mula Agosto 20 (Biyernes) ~ Setyembre 12 (Martes), 2021

4 Target Industries 

Uri ng Pasilidad

Halimbawa ng mga Pasilidad

Detalye ng Kahilingan

Teatro, atbp.

Teatro, Viewing Area, Sinehan, Planetariums, atbp.

・Higit sa 1,000㎡ na pasilidad         

Hiling na paikliin ang business hours hanggang 20:00. (Para sa mga event facilities, sinehan atbp., hanggang 21:00.)

 

·Masusing pagsasaayos ng admission upang walang siksikan na maganap sa loob at labas ng pasilidad

 

· Ilagay sa inyong website, o iba pa ang mga impormasyon tungkol sa masusing pagsasaayos ng mga admissions.

Meeting Place, atbp.

Assembly hall, Public hall, Exhibition hall, Rental conference room, Cultural hall, Multipurpose hall, atbp.

Hotels, atbp.

(limitado sa mga bahagi na ginagamit pang salu-salo)

Hotel, Inn

Exercise facility

Gymnasium, swimming pool, athletic stadium, baseball stadium, golf course, tennis stadium, batting center, kendo-jo, archery stadium, bowling alley, sports club, yoga studio, atbp.

Museums, atbp.

Museums, art galleries, libraries, science museums, memorials, aquariums, zoos, botanical gardens, etc.

Game Hall

Mahjong stores, Pachinko parlors, Arcades, atbp.

・Higit sa 1,000㎡ na pasilidad          

Hiling na paikliin ang business hours hanggang 20:00

 

·Masusing pagsasaayos ng pagpasok upang walang siksikan na maganap loob at labas ng pasilidad

 

・Ilagay sa Website ang mga impormasyon tungkol sa masusing pagsasaayos ng mga admissions, atbp.

 

・Hinihimok na huwag magsilbi ng mga inuming nakalalasing (kabilang ang pagdadala ng mga customers)

Amusement facilities

Private room video store, public bath kaugnay sa private room bath business, shooting range, Horse race ticket sales office, off-track betting office, atbp.

Mga tindahan na nagbebenta ng Merchandise

(Hindi kasama ang pang-araw-araw na mga kailangan)

Large-scale retail stores, shopping centers, department stores, atbp.

Stores na nag-ooperate ng service industry

(Hindi kasama ang mga serbisyo sa pang-araw-araw na pangangailangan)

Super public bath (Super Sento), Nail salon, Aesthetic industry, Relaxation industry, atbp.

 

PDFダウンロードボタン