Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
"Activity History" ng mga Nahawaan ng COVID-19"Activity History" ng mga Nahawaan ng COVID-19


1 Umuwi sa 'hometown' at nagsalu-salo kasama ang mga kamag-anak o kaibigan

Babae 50s: Humigit-kumulang 10 kamag-anak ang nagtipon-tipon sa bahay ng kanyang mga magulang sa Aichi prefecture at nagsalu-salo pagkatapos dumalaw sa puntod.

Babae 30s:Umuwi sa bahay ng mga magulang sa Kyushu. Iba pang mga kamag-anak ay umuwi rin mula sa ibang Prepektura at naghapunan kasama ang limang kamag-anak. Nang maglaon, lumabas na positibo ang mga kamag-anak mula sa ibang mga Prepektura.

 Lalaki 20s: Bago nagsimula ang kanyang mga sintomas umuwi sa bahay ng mga magulang sa Prepektura. Nagpalipat-lipat sa mga izakaya kasama ang 5 mga kaibigan at nag-inuman.

 Lalaki 10:Bumalik sa Kanto Region, sa bahay ng mga magulang. Nagpunta sa mga entertainment facilities at nag sightseeing kasama ang mga kaibigan ng maraming araw.

2 Travel kasama ang Pamilya at mga Kaibigan

 Babae 20s:Bago nagsimula ang sintomas, nanatili sa bahay ng isang kaibigan sa Kansai at sumali sa home-party ng kaibigan. 5 out of 8 sa mga miyembro ng party ay nalaman na positibo.

 Babae 10s:Nag karaoke kasama ang 3 kaibigan, pagkatapos ay nag drive papuntang Mie Prefecture kasama ang 3 iba pang mga kaibigan.

       Nung gabi ring yun, nag karaoke kasama ng 3 iba pang mga kaibigan, at 4 ang lumabas na positibo.

 Babae 20s:Bago nagsimula ang sintomas, ang babae at kanyang pamilya ay nagpunta sa bahay ng kanilang family friends, walang mask na nag-usap. Ang 2 pamilya, na may 11 miyembro, ay nag BBQ din sa isang resort facility.

3 Dinner kasama ang mga Kaibigan at Kamag-anak

Babae 20s:Kumakain at umiinom kasama ang tatlong kaibigan sa isang izakaya sa Nagoya. Pagkalaon ang 1 ay lumabas na positibo.

Lalaki 20s:Bago nagsimula ang sintomas, pumunta sa isang nightclub party sa Mie Prefecture.

Lalaki 20s:Bago nagsimula ang sintomas, dumalo siya kasama ng kanyang asawa sa isang wedding ceremony. Sumama pa sila sa after- party hanggang sa ika-4 na after-party.

 Babae 20s:Bago nagsimula ang sintomas, mula umaga hanggang gabi ay kasama ang mga kaibigan. Pagkatapos, nakipagkita sa iba't iba pang mga kaibigan at paulit-ulit na mga dinner sa loob at labas ng Prefecture.

Lalaki 10:Bago nagsimula ang sintomas nagimbita ng kaibigan sa bahay at kumain silang 4 pagka tapos noon ay nag mahjong. Nang maglaon, natuklasan na ang ilang mga kasama sa dinner at mahjong ay infected.

 Lalaki 20s:Sa kabila ng pagkakaroon ng lagnat na 38°o mas mataas pa, kumain at uminom kasama ang kaibigan sa izakaya.

 Lalaki 30s:Hapunan kasama ang 10 kaibigan sa Nagoya. Ang isa sa kanila ay nilalagnat.

4 BBQ kasama ang mga Kaibigan

Babae 20s:Nag BBQ sa bahay at ilog kasama ang mga kaibigan. At paikot-ikot na uminom sa prefecture kasama ang mga kaibigan ng maraming araw.

Lalaki 20s:Bago nagsimula ang sintomas, nagtipon-tipon sila na 8 magkakaibigan at nag BBQ. Pagkatapos nag karaoke, kumakain at uminom sa mga restawran.

 Babae 20s:Bago nagsimula ang sintomas, 6 hanggang 7 katao na nakilala sa SNS ay nag BBQ sa tabing- ilog.

 

(Published 2021 Agosto 16 ~ 18)