Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
5th Wave"Emergency Measures"(Excerpt)


5th Wave "Emergency Measures" (Excerpt)


Napagpasyahan : Agosto 20, 2021

COVID-19 Infection Countermeasures HQ Gifu Prefectural Government

Panahon ng Pagpapatupad : mula Agosto 20 hanggang Setyembre 12, 2021

 

 

Semi-State of Emergency : Additional Preventive Measures

 

Sa mga Mamamayan ng Prepektura

 

・ Iwasan o bawasan ang mga outings sa mataong lugar

 

・ Iwasan ang hindi importanteng lakad kahit na sa ordinaryong araw. Kung kailangan lumabas, magplano upang maiwasan ang madaming tao na kasama (kahit na kasambahay o palaging mga kasamang tao), iwasan ang masisikip at matao na lugar o oras. Hinihiling na iwasan ang pagpunta sa mga restawran na walang masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon o mga restawran na hindi tumutugon sa mga kahilingan para sa pagpapaikli ng business hours.

 

・    Iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas- pasok sa ibang Prepektura na may State of Emergency.

 

・    Iwasan ang pagpunta sa mga restawran pagdating ng 20:00.

 

・    Iwasan ang mga aktibidad na may mataas ang peligro ng impeksyon, tulad ng grupong pag-inom ng alak sa mga kalye o sa mga park.


【タ8・20】新たな「第5波」緊急対策 2.png