Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Ang kahilingan para sa Pagpapaikli ng Business Hours sa mga restawran, atbp, ay tinanggal na, (hanggang Hulyo 4)

2021 Hulyo 3, ang sumusunod na desisyon ay ginawa ng COVID-19 Infection Countermeasures HQ Gifu Prefectural Governent.


Ang kahilingan para sa Pagpapaikli ng Business Hours sa mga restawran, atbp, ay tinanggal na, (hanggang Hulyo 4)