Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
4th Wave Emergency Measures

4th Wave Emergency Measures

 Napagpasyhan : 2021 Abril 23, Binago : Hunyo 04

COVID-19 Infection Countermeasures HQ Gifu Prefectural Government

Panahon ng Pagpapatupad:hanggang 2021 Hunyo 20

 

 

 Ang Yaotsu-cho ay naidagdag sa "Preventive Measures Area" kung saan dapat gawin ang mga priyoridad na hakbang sa pagbibigay diin sa pag-iwas sa pagkalat ng COVID-19.

Binagong bahagi: Underlined na bahagi (3 mga lugar)

  

Countermeasure "Masusing Pagpapatupad ng "New Behavior Guidelines"           

Bilang pangunahing batayan, "Masusing ipagpatuloy gawin ang basic infection prevention measures" (pagsuot ng mask, handwashing, pag-iwas sa three-Cs, pamamahala ng pisikal na kondisyon).

Maiiwasan ang impeksyon mula sa mga mutant strains gamit ang parehong mga hakbang.

Kahit na sa mga nabakunahan na, ang epekto sa pagpigil ay mataas, ngunit hindi ito 100%, kaya't manatiling alerto at gumawa ng maiging mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksiyon.

 

(1)Para sa mga Mamamayan ng Prepektura

① Hinihiling na iwasan ang paglabas-labas (lalo na ang mga Kabataan)

・ Iwasan o ipagpaliban ang mga hindi importanteng lakad sa araw man o gabi

・ Particular na iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas-pasok sa Aichi at mga lugar na may "State of Emergency".

② Sa mga Restawran

・ Iwasan ang paggamit ng mga restawran na walang masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon o mga restawran na hindi tumutugon sa mga kahilingan para sa pagpapaikli ng Business Hours

・ Iwasan ang mahabang oras ng kainan at inuman maging sa bahay man o sa labas, huwag magpaka-lasing, iwasan ang malakas na boses, magsuot ng mask sa oras ng mga pag-uusap. Maging maingat kahit na kapamilya o partner.

・ Ipinagbabawal ang mga aktibidad na may mataas na peligro ng impeksyon tulad ng pag-inom ng alak (grupo) sa mga kalye at park, iwasan ang mag-barbecue (sarado ang daan sa pagpasok sa mga ilog/riverbeds, atbp.)

 

 

(2)Masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon sa lahat ng mga negosyo, kabilang ang mga restawran

① Kahilingan ng Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran

Mula Hunyo 1 (Martes) hanggang Hunyo 20 (Linggo)

Target na Business

RestawranEntertainment Facilities(hindi kasama ang delivery at take-out services)

※1 Restawran (kabilang ang Izakayas) , cafes atbp.

※2 Bars, Karaoke box atbp. na may business permit alinsunod sa Food Sanitation Law.

Target Area

(1)Gifu-shi, Ogaki-shi, Tajimi-shi, Seki-shi, Nakatsugawa-shi, Hashima-shi, Minokamo-shi, Toki-shi, Kakamigahara-shi, Kani-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Yoro-cho, Kitagata-cho, Takayama-shi, Mizunami-shi, Ena-shi, Yamagata-shi, Gero-shi, Mitake-cho,Yaotsu-cho (mula Hunyo 05 ) (Measures Area)

(2)Kaizu-shi , Tarui-cho, Sekigahara-cho, Godo-cho, Wanouchi-cho, Anpachi-cho, Ibigawa-cho, Ono-cho, Ikeda-cho, Mino-shi, Gujo-shi, Sakahogi-cho, Tomika-cho, Kawabe-cho, Shichiso-cho, Shichisō-chō, Yaotsu-cho (hanggang Hunyo 04), Shirakawa-cho, Higashi Shirakawa-mura, Hida-shi, Shirakawa-mura

Detalye ng Kahilingan

Pagpapaikli ng Business Hours : 5:00 hanggang 20:00            

・(1)Hinihiling na huwag magserve ng anumang alak buong araw (kabilang na ang pagdadala ng alak sa tindahan)

・(2)Ang alak ay dapat lang i-serve mula 11:00 hanggang 19:00

・Iwasan ang paggamit ng mga Karaoke

Halaga ng Compliance Fund

・Maibibigay ang Compliance Fund kapag nabuo ang buong araw ng kahilingan.

・Compliance Fund ay makukuha bawat araw

(1)Bawat branch ng Small/Medium businesses : ¥30,000 hanggang ¥100,000

Bawat branch ng Large Businesses: Decrease ng daily sales X 0.4

(hanggang ¥200,000. Maaari ring piliin ang option na ito ng Small/Medium Businesses)

(2)Bawat branch ng Small/Medium businesses : ¥25,000 hanggang ¥75,000

Bawat branch ng Large Businesses: Decrease ng daily sales X 0.4

(hanggang ¥200,000 o daily sales X 0.3. Maaari ring piliin ang option na ito ng Small/Medium Businesses)

Ang Yaotsu-cho ay maaaring tumugon mula ika-6 o ika-7 tungkol sa hindi pagbibigay ng mga inuming nakalalasing.

② Hinihiling sa lahat ng restawran sa target area na huwag magsilbi ng alak . (kabilang na ang pagdadala ng alak sa tindahan)

Hinihiling sa mga negosyong Hotel, Lodging, Inn na may lisensya sa ilalim ng "Food Sanitation Law" na huwag magserve ng alak sa mga panauhin (kabilang na ang pagdadala ng alak sa tindahan)

③ Iwasan ang paggamit ng Karaoke Facilities sa buong Prepektura ng Gifu

・Mga business na ang pangunahing negosyo ay kainan at inuman sa target area

・Iba pang mga pasilidad na may Karaoke

④ Patibayin ang pagsisiyasat sa target area ng Gobyerno sa mga Restawran, kahilingan ※① sa itaas na maaaring may mga administratibong pamamaraan sa batas (pagmumulta)

Target Business:Lahat ng mga restawran sa Prepektura (halos 17,000 na restawran)

Pagpapatupad:Isasagawa sa pakikipagtulungan sa mga Munisipalidad

Detalye ng Pagpapatupad:Pagpapatrolya sa mga restawran na napapailaim sa kahilingan

⑤ Upang mapalakas ang mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon sa mga restawran, maliban sa request ng masusing mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon, at bilang karagdagan sa pagsasagawa ng mga survey patrol sa pakikipagtulungan ng mga munisipalidad, itataguyod ang "Droplet Infection Preventive Measures Subsidy" para sa pagbili ng mga acrylic divider na mai-install sa mga table sa restawran, atbp. ※sisimulang tanggapin ang mga aplikasyon mula Mayo 31 (Lunes)

⑥ Hiling na kooperasyon mula sa iba pang mga industriya, tulad ng pagpapaikli ng Business Hours

・ mula Hunyo 1 (Martes) hanggang Hunyo 20 (Linggo).

Target Area:Preventive Measures Area, (①-1 sa itaas)

Uri ng Pasilidad

Halimbawa ng Pasilidad

Detalye ng Kahilingan

Teatro, atbp.

Teatro, Viewing Area, Sinehan, Planetariums, atbp.

・higit sa 1,000㎡     

Hiling na paikliin ang business hours hanggang 20:00

 

・1,000㎡ o mas mababa

Paikliin ang Business Hours hanggang 20:00

 

・Ang maximum na bilang ng mga tao ay 5,000 at accommodation rate ay 50% o mas mababa

Meeting place, atbp.

Assembly hall, Public hall, Exhibition hall, Rental conference room, Cultural hall, Multipurpose hall, atbp.

Hotels, atbp.

(limitado sa mga bahagi na ginagamit pang salu-salo)

Hotel, Inn

Exercise facility

Gymnasium, swimming pool, athletic stadium, baseball stadium, golf course, tennis stadium, batting center, kendo-jo, archery stadium, bowling alley, sports club, yoga studio, atbp.

Museums, atbp.

Museums, art galleries, libraries, science museums, memorials, aquariums, zoos, botanical gardens, etc.

Amusement Park

Theme parks, amusement parks, mahjong stores, pachinko parlors, arcades, atbp.

・higit sa 1,000㎡     

Hiling na paikliin ang business hours hanggang 20:00

 

・1,000㎡ o mas mababa

Paikliin ang Business Hours hanggang 20:00

Amusement facilities

Private room video store, public bath kaugnay sa private room bath business, shooting range,Horse race ticket sales office, off-track betting office, atbp.

Mga tindahan na nagbebenta ng Merchandise

(Hindi kasama ang pang-araw-araw na mga kailangan)

Large-scale retail stores, shopping centers, department stores, atbp.

Stores na nag-ooperate ng service industry

(Hindi kasama ang mga serbisyo sa pang-araw-araw na pangangailangan)

Super public bath (Super Sento), Nail salon, Aesthetic industry, Relaxation industry, atbp.

 

Countermeasures 5 Economic Temporary Support Funds

(1)Ang temporary support fund ay ibibigay sa mga negosyo na partikular na apektado ng mga kahilingan (tulad ng pagpapaikli ng Business hours), bago dumating ang monthly support fund mula sa National Government.

【Target Business Operators】 

〇Ang mga sumusunod na negosyo na hindi covered ng Compliance Fund ngunit tumutugon sa kahilingan ng Prepektura

・Mga negosyong tulad ng restawran na tumigil mag-serve ng alak sa buong araw (mga lugar kung saan dapat gawin ang mga priority measures)

・Karaoke Operators na itinigil ang operasyon (buong Prepektura)

 ※Tatanggapin ang mga Aplikasyon mula Hunyo 1 (Martes)

○Supplier ng Alak (supplier sa loob ng Prepektura na naghahatid ng alak sa mga restawran)

 ※Tatanggapin ang mga Aplikasyon mula Hunyo 1 (Martes) (estimate)

○Mga Operators ng Taxi, ahensya ng mga Motorista

 ※Tatanggapin ang mga Aplikasyon mula Mayo 26 (Miyerkoles)

Flat rate na ¥100,000 bawat negosyo

 

(2)Ang temporary support fund ay ibibigay sa mga negosyo na partikular na apektado ng mga kahilingan (tulad ng pagpapaikli ng Business hours), bago dumating ang monthly support fund mula sa National Government.  (maximum : \200,000 para sa mga korporasyon at \100,000 para sa mga indibidwal).

【Eligible Business Operators】 

○Mga negosyong Hotel, Lodging, Inn na may lisensya sa ilalim ng "Hotel Business Law" sa Prepektura.

※Tatanggapin ang mga Aplikasyon mula Mayo 27 (Huwebes)

【Compliance Fund】

① Small Scale (kapasidad ng 50 katao o mas mababa) : ¥400,000

② Medium scale (kapasidad ng 200 katao o mas mababa): ¥1,200,000

③ Large scale (kapasidad na mahigit sa 200 katao): ¥2,000,000

 

(3)Pagpapahiram ng pera (Special Emergency Small Loans) para sa mga sambahayan na mayroong pansamantala o patuloy na nabawasan o nawalan ng trabaho, atbp. dahil sa impluwensya ng pagkalat ng impeksyon.