Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu Semi-State of Emergency Additional Preventive MeasuresGifu Semi-State of Emergency Additional Preventive Measures
(Buod para sa Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran, atbp.)

Napagpasyahan : 2021 Mayo 15

 COVID-19 Infection Countermeasures HQ Gifu Prefectural Government

 Panahon ng Pagpapatupad:hanggang 2021 Mayo 31Pagpapalawak ng target na lugar para sa mga kahilingan sa pagpapaikli ng business hours ng mga restawran, atbp sa buong Prepektura 

Mga Pagsisikap hanggang ngayon

・Target na Industriya:

①Restawran:Restawran(kasama na ang mga Izakaya),Coffee shop, atbp.

②Amusement facilities, atbp.:Bar, Karaoke box, atbp., mga tindahan na nakatanggap ng lisensya sa negosyo ng restawran sa ilalim ng Food Sanitation Law

・Deatalye ng Kahilingan:Pagpapaikli ng Business Hours:5:00 ~ 20:00

・Huwag mag-serve ng alak the whole day (kabilang ang pagdadala ng mga alak sa tindahan)

・Iwasan ang paggamit ng karaoke

・Target Area:Gifu-shi, Ogaki-shi, Tajimi-shi, Seki-shi, Nakatsugawa-shi, Hashima-shi, Minokamo-shi, Toki-shi, Kakamigahara-shi, Kani-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Yoro-cho, Kitagata-cho

・Target Period:mula Mayo 9 (Linggo) hanggang Mayo 31 (Lunes) (23 days)

・Compliance Fund:Bawat branch ng small/ medium businesses:¥30,000 ~ ¥100,000

Large companies:Decrease sa daily sales x 0.4

(Hanggang ¥200,000. Maaari din piliin ang option na ito ng small/ medium businesses
Expansion ng target area para sa priority measures

・Target Area:Takayama-shi, Mizunami-shi, Ena-shi, Yamagata-shi, Gero-ahi, Mitake-cho

・Target Period:mula Mayo 16 (Linggo) hanggang Mayo 31 (Lunes) (16 days)

・Bilang karagdagan, hinihiling namin ang ga large-scale facilities, atbp. Sa ilalim ng Article 11, Paragraph 1, na makipagtulungan sa pagpapaikli ng Business hours base sa Article 24, Paragraph 9.

Atbp. Sa Pagpapaikli ng Business Hours sa Rehiyon

・Target Area:20 munisipalidad maliban sa priority measures araes

・Target Period:mula Mayo 16 (Linggo) hanggang Mayo 31 (Lunes)  (16 days)

・Detalye ng Kahilingan:pagpapaikli ng Business hours 5:00 ~ 20:00 (Pagsisilbi ng alak mula 11:00 hanggang 19:00)

・Iwasan ang paggamit ng karaoke

・Compliance Fund:Bawat branch ng small/ medium businesses:¥25,000 ~¥75,000

Large companies:Decrease sa daily sales x 0.4

(Hanggang ¥200,000 o x 0.3 sa decrease ng daily sales.

Maaari din piliin ang option na ito ng small/ medium businesses

※Ang mga karagdagang lugar para saPriority Measures at iba pang mga lugar ay maaaring magsimula mula ika-17 (Lunes) at ika-18 (Martes).


030515.pngのサムネイル画像