Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu in a Semi-State of Emergency (Buod)
Gifu in a Semi-State of Emergency  Buod

 

Napagpasyahan: 2021 Mayo 7

COVID-19 Infection Countermeasures HQ

Gifu Prefectural Government

 

 

Nakatanggap ng designasyon mula sa National Government ang Gifu bilang isang lugar kung saan ipapatupad ang semi (quasi)- state of emergency. Dahil dito, magsasagawa ng stricter antivirus countermeasures hanggang katapusan ng Mayo.

 

 Countermeasure 1: Para sa Food and Drinking Businesses

Para sa mga Restawran, atbp.

Ipagpatuloy ang hiniling na pagpapaikli ng business hours.

Mga requirement para makatanggap ng Compliance Fund:

   Huwag mag-serve ng alak the whole day

   Pagpigil sa paggamit ng karaoke set

 

Target Period:mula Mayo 9 (Linggo) hanggang Mayo 31 (Lunes) (23 days)

                        *Grace period ang Mayo 9~11.

Detalye ng Kahilingan:Pagpapaikli ng Business Hours:5:00 ~ 20:00

Target Area:Gifu-shi, Ogaki-shi, Tajimi-shi, Seki-shi, Nakatsugawa-shi, Hashima-shi, Minokamo-shi, Toki-shi, Kakamigahara-shi, Kani-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Yoro-cho, Kitagata-cho

Compliance Fund:Ang makukuha bawat araw ay,

Bawat branch ng small/ medium businesses:¥30,000 ~ ¥100,000

            Bawat branch ng large businesses:: Decrease in daily sales x 0.4

           (Up to ¥200,000. Maaari din piliin ang option na ito ng small/ medium businesses)

※Babayaran kung ginawa ang pagpapaikli ng business hours sa buong requested period lamang.

 

 

Para sa lahat ng target area ng kahilingan sa pagpapaikli ng business hours, 

 

hinihiling na huwag magserve ng anumang uri ng alak buong araw.

 

Sa lahat ng mga business establishments sa loob ng Gifu Prefecture, hinihiling na

iwasan o pigilan ang paggamit ng karaoke set.

 

Para sa mga Mamamayan ng Prepektura

Hinihiling na iwasan ang pagpunta sa mga restawran, atbp na walang

masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon o mga restawran na hindi

tumutugon sa mga kahilingan para sa pagpapaikli ng business hours.

Iwasan ang madaming tao na pagtitipon at mahabang oras ng inuman,

maging sa bahay man o sa labas.

Hinihiling na iwasan ang mag-barbecue sa mga ilog/riverbeds

(isasara ang daan sa pagpasok sa ilog/riverbeds)

 

 Countermeasure 2:   Limitasyon sa Paglabas

Iwasan o ipagpaliban ang mga hindi importanteng lakad sa araw man o gabi.

Iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas-pasok sa Aichi

at mga lugar na may State of Emergency o Semi (Quasi)- State of Emergency.PDFダウンロードボタン