Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
4th Wave Emergency Measures "Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours ng mga Restawran at Bars, atbp." (Mga lugar na Idinagdag)

 

4th Wave Emergency Measures

"Kahilingan sa Pagpapaikli ng Business Hours

ng mga Restawran at Bars, atbp."

 (Mga lugar na Idinagdag)

  

Mayo 2, 2021

 

 


 

Target Area: Nakatsugawa-shi, Hashima-shi, Motosu-shi, Ginan-cho,

Kasamatsu-cho, Yoro-cho at Kitagata-cho

 

Request Period: Mayo 5 (Miyerkules) ~ Mayo 11 (Martes), 7 days

※ Tatanggapin din ang mga magsisimula ng Mayo 3 o 4. Sa ganitong kaso, ang ibibigay na pera ay para sa 9 days o 8 days.