Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Gifu in a Semi-State of Emergency (Buod)

Gifu in a Semi-State of Emergency  Buod

 

Napagpasyahan: 2021 Mayo 7

COVID-19 Infection Countermeasures HQ

Gifu Prefectural Government

 

 

Nakatanggap ng designasyon mula sa National Government ang Gifu bilang isang lugar kung saan ipapatupad ang semi (quasi)- state of emergency. Dahil dito, magsasagawa ng stricter antivirus countermeasures hanggang katapusan ng Mayo.

 

 Countermeasure 1: Para sa Food and Drinking Businesses

Para sa mga Restawran, atbp.

〇 Ipagpatuloy ang hiniling na pagpapaikli ng business hours.

Mga requirement para makatanggap ng Compliance Fund:

  • Huwag mag-serve ng alak the whole day
  • Pagpigil sa paggamit ng karaoke set 

Target Period:mula Mayo 9 (Linggo) hanggang Mayo 31 (Lunes) (23 days)

                        *Grace period ang Mayo 9~11.

Detalye ng Kahilingan:Pagpapaikli ng Business Hours:5:00 ~ 20:00

Target Area:Gifu-shi, Ogaki-shi, Tajimi-shi, Seki-shi, Nakatsugawa-shi, Hashima-shi, Minokamo-shi, Toki-shi, Kakamigahara-shi, Kani-shi, Mizuho-shi, Motosu-shi, Ginan-cho, Kasamatsu-cho, Yoro-cho, Kitagata-cho

Compliance Fund:Ang makukuha bawat araw ay,

Bawat branch ng small/ medium businesses:¥30,000 ~ ¥100,000

            Bawat branch ng large businesses:: Decrease in daily sales x 0.4

           (Up to ¥200,000. Maaari din piliin ang option na ito ng small/ medium businesses)

※Babayaran kung ginawa ang pagpapaikli ng business hours sa buong requested period lamang.

〇 Para sa lahat ng target area ng kahilingan sa pagpapaikli ng business hours, hinihiling na huwag magserve ng anumang uri ng alak buong araw. 

〇 Sa lahat ng mga business establishments sa loob ng Gifu Prefecture, hinihiling na iwasan o pigilan ang paggamit ng karaoke set.

 

Para sa mga Mamamayan ng Prepektura

〇 Hinihiling na iwasan ang pagpunta sa mga restawran, atbp na walang masusing mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon o mga restawran na hindi tumutugon sa mga kahilingan para sa pagpapaikli ng business hours.

〇 Iwasan ang madaming tao na pagtitipon at mahabang oras ng inuman, maging sa bahay man o sa labas.

〇 Hinihiling na iwasan ang mag-barbecue sa mga ilog/riverbeds (isasara ang daan sa pagpasok sa ilog/riverbeds)

 

 Countermeasure 2:   Limitasyon sa Paglabas

〇 Iwasan o ipagpaliban ang mga hindi importanteng lakad sa araw man o gabi.

〇 Iwasan ang hindi kinakailangan at hindi importanteng paglabas-pasok sa Aichi at mga lugar na may State of Emergency o Semi (Quasi)- State of Emergency.