Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Impormasyon ng BakasyonAng Gifu International Center ay sarado sa mga sumusunod na
petsa : 
Abril 29 (Huwebes), 
Mayo 1 (Sabado) hanggang Mayo 5 (Miyerkoles)
 
     Sa panahong ito, tatanggap lamang ng mga konsultasyon na 
may kaugnayan sa COVID-19 na ikokonekta sa mga Public Health
Centers.
 
     Para sa iba pang mga konsultasyon, mangyaring tumawag 
mula 9:30 hanggang 16:30 sa araw ng pagbubukas.
 

Numero ng Telepono : 058 - 263 - 8066