Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Mga paghihigpit sa mga Event, atbp


Mga paghihigpit sa mga Event, atbp>

·Ang "mga paghihigpit sa mga Events, atbp." na ipinatupad mula ika-8 ng Pebrero (Lunes) hanggang Marso 7 (Linggo) ay mababago tulad ng sumusunod mula Marso 1 (Lunes).

 

 

Oras ng Event:「hanggang 20:00」→ ay 「hanggang 21:00」