Pangunahing Pahina
Impormasyon mula sa GIC
Iba pang mga industriya, Kahilingan sa pagpapaikli ng Oras


Iba pang mga industriya(※)Kahilingan sa pagpapaikli ng Oras>

・   Mula Pebrero 8 (Lunes) hanggang Marso 7 (Linggo), ang "kahilingan sa iba pang mga industriya upang paikliin ang oras ng pagtatrabaho" ay mababago tulad ng sumusunod mula Marso 1 (Lunes).

 

Mga oras ng negosyo:「hanggang 20:00」→ ay「hanggang 21:00」

Pagsisilbi ng Alak:「mula 11:00 hanggang 19:00」→ ay「mula 11:00 hanggang 20:00」

 

(※)Ang mga pasilidad maliban sa mga restawran na tinukoy sa Article 11 ng Special Measures Law Enforcement Ordinance

(Hindi kasama ang mga paaralan, nursery school, tindahan na nagbebenta ng kalakal para sa pang-araw-araw na pangangailangan, tindahan na nagpapatakbo ng mga serbisyo sa pang-araw-araw na pangangailangan, atbp.)